Om Neckings fastigheter 

Neckings Fastigheter är ett mindre familjeägt fastighetsbolag. 
Vi äger och förvaltar hyresfastigheter i Slottsstaden, Malmö med huvudsakligen hyreslägenheter men även några
kontorslokaler. 
Vi har 1-5 rumslägenheter.